Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Paederus (Paederidus) rubrothoracicus carpathicola (Scheerpeltz, 1957)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek wykazujący dużą zmienność geograficzną, wyróżniono dotąd dziewięć podgatunków zamieszkujących zachodnią, południową i środkową Europę, Azję Mniejszą, Kaukaz, Zakaukazie i Armenię. Podgatunek nominatywny występuje w centralnej części środkowej Europy, w Polsce dotychczas nie stwierdzony, ale może występować w Sudetach Zachodnich. Omawiany podgatunek carpathicola Scheerp. zasiedla głównie Sudety i Karpaty. Wzmianki o występowaniu na terenach nizinnych wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje w dolinach i niższych położeniach górskich, na brzegach rzek i potoków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: