Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow podgatunek: Paederus (Paederidus) rubrothoracicus carpathicola (Scheerpeltz, 1957)
Opis w KFP:
[tom 6]
Gatunek wykazujący dużą zmienność geograficzną, wyróżniono dotąd dziewięć podgatunków zamieszkujących zachodnią, południową i środkową Europę, Azję Mniejszą, Kaukaz, Zakaukazie i Armenię. Podgatunek nominatywny występuje w centralnej części środkowej Europy, w Polsce dotychczas nie stwierdzony, ale może występować w Sudetach Zachodnich. Omawiany podgatunek carpathicola Scheerp. zasiedla głównie Sudety i Karpaty. Wzmianki o występowaniu na terenach nizinnych wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje w dolinach i niższych położeniach górskich, na brzegach rzek i potoków.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu: