Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Paederus (Paederus) caligatus Erichson, 1840
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Szeroko rozpowszechniony gatunek w zachodniej, południowej i środkowej Europie oraz w zachodniej części Afryki. Przez Polskę przebiega północna granica rozmieszczenia. Występuje na miejscach bagnistych, wilgotnych łąkach śródleśnych i torfowiskach niskich, spotykany nadto na pobrzeżach zbiorników wodnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Oliwa (Horion 1965); Pojezierze Mazurskie (Szujecki 1969); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Łęgosz-Owsianna 1963, Horion 1965, Szujecki 1965b); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Łęgosz-Owsianna 1963, Szujecki 1965b); Podlasie: Białystok (Szujecki 1969); Dolny Śląsk (Gerhardt 1888d, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1927, Łęgosz-Owsianna 1963, Horion 1965); Górny Śląsk (Polentz 1938, Polentz 1940, Polentz 1949, Łęgosz-Owsianna 1963); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Eichler W. 1914); Wyżyna Małopolska (Łęgosz-Owsianna 1963, Szujecki 1965b); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Szujecki 1958b, Szujecki 1969); Roztocze: Grele woj. Zamość (Tenenbaum 1913), okolice Zamościa (Szujecki 1965b); Nizina Sandomierska: Niepołomice (Łęgosz-Owsianna 1963); Beskid Zachodni (Letzner 1873, Letzner 1876, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Łęgosz-Owsianna 1963); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Jakobson 1909, Kuhnt 1912)