Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Paederus (Paederus) limnophilus Erichson, 1840
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek zamieszkujący środkową Europę, na zachód docierający do Francji, a na południe do północnych Włoch, Bośni, Serbii i Siedmiogrodu. Przez Polskę przebiega północna granica zasięgu. O występowaniu w Prusach i na Mazurach wątpią niektórzy autorzy (Horion 1963, Szujecki 1963). Występuje na pobrzeżach wód, zwłaszcza rzek i potoków w górach i okolicach podgórskich. Znajdowany w napływkach, pod opadłym listowiem, gnijącymi resztkami roślinnymi oraz sianem na wilgotnych łąkach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 6 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Dorn 1919, Myrdzik 1933, Łęgosz-Owsianna 1963, Horion 1965
KFP 6 Nizina Mazowiecka Warszawa-Pyry Łęgosz-Owsianna 1963
KFP 6 Nizina Mazowiecka Warszawa Horion 1965
KFP 6 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Łęgosz-Owsianna 1963, Horion 1965
KFP 6 Wzgórza Trzebnickie Topolice woj. Wrocław Gerhardt 1898
KFP 6 Górny Śląsk Kelch 1852, Zebe G. 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Stefek 1939
KFP 6 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Częstochowa-Zacisze Lgocki 1908
KFP 6 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Łęgosz-Owsianna 1963
KFP 6 Wyżyna Małopolska Piotrków Trybunalski Horion 1965
KFP 6 Nizina Sandomierska Wierzchosławice woj. Tarnów Łęgosz-Owsianna 1963
KFP 6 Beskid Zachodni Letzner 1849d, Letzner 1871, Letzner 1886, Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Wachtl 1870, Kotula 1874, Stobiecki 1883, Gerhardt 1910, Wanka 1920, Koślińska 1963, Łęgosz-Owsianna 1963, Pawłowski J. 1967, Kowalczyk 1972
KFP 6 Kotlina Nowotarska Nowy Targ Łęgosz-Owsianna 1963
KFP 6 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b, Łęgosz-Owsianna 1963
KFP 6 Bieszczady Łęgosz-Owsianna 1963
KFP 6 Pieniny Siemaszko i Siemaszko 1932, Łęgosz-Owsianna 1963
KFP 6 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1965b
KFP 6 «Prusy» Horion 1951
KFP 6 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1889
KFP 6 «Śląsk» Kuhnt 1912, Horion 1965
KFP 6 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 6 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 6 «Gubernia Piotrkowska» Jakobson 1909