Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Paederus (Paederus) littoralis Gravenhorst, 1802
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, południowej i środkowej Europie, na wschód docierający do Jarosławia i Kazania (RFSRR), poza tym notowany z dwu południowych prowincji Szwecji. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, lecz nie znany jeszcze z kilku krain. Zasiedla głównie suche, nasłonecznione gleby gliniaste i wapienne skąpo pokryte roślinnością trawiastą i kserotermiczną. Rzadko i pojedynczo spotykany na pobrzeżach rzek pod napływkami i przy podstawie drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), okolice Koszalina (Szujecki 1965b); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931, Engel 1938, Łęgosz-Owsianna 1963, Horion 1965, Szujecki 1965b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Myrdzik 1933, Arnold 1936, Wagner H. 1941, Łęgosz-Owsianna 1963, Szujecki 1965b); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Szujecki 1965b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Łęgosz-Owsianna 1963); Wzgórza Trzebnickie (Łęgosz-Owsianna 1963); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Łęgosz-Owsianna 1963); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Lgocki 1908, Łęgosz-Owsianna 1963); Wyżyna Małopolska: Sandomierz, Busko-Zdrój (Łęgosz-Owsianna 1963); Góry Świętokrzyskie (Szujecki A.*); Wyżyna Lubelska (Jacentkovskij 1912, Łęgosz-Owsianna 1963, Szujecki 1965b); Roztocze: Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Tarnów (Stefek 1939, Łęgosz-Owsianna 1963); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni (Letzner 1871, Letzner 1886, Stobiecki 1883, Wanka 1915, Stefek 1939, Łęgosz-Owsianna 1963, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: Przemyśl i okolice (Trella 1930b, Łęgosz-Owsianna 1963); Pieniny: Krościenko nad Dunajcem (Łęgosz-Owsianna 1963); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Reitter 1870, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)