Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Paederus (Paederus) littoralis Gravenhorst, 1802
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, południowej i środkowej Europie, na wschód docierający do Jarosławia i Kazania (RFSRR), poza tym notowany z dwu południowych prowincji Szwecji. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, lecz nie znany jeszcze z kilku krain. Zasiedla głównie suche, nasłonecznione gleby gliniaste i wapienne skąpo pokryte roślinnością trawiastą i kserotermiczną. Rzadko i pojedynczo spotykany na pobrzeżach rzek pod napływkami i przy podstawie drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 6 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 6 Pobrzeże Bałtyku okolice Koszalina Szujecki 1965b
KFP 6 Pojezierze Pomorskie Bielinek nad Odrą Zumpt 1931, Engel 1938, Łęgosz-Owsianna 1963, Horion 1965, Szujecki 1965b
KFP 6 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Letzner 1886, Myrdzik 1933, Arnold 1936, Wagner H. 1941, Łęgosz-Owsianna 1963, Szujecki 1965b
KFP 6 Nizina Mazowiecka okolice Warszawy Szujecki 1965b
KFP 6 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Łęgosz-Owsianna 1963
KFP 6 Wzgórza Trzebnickie Łęgosz-Owsianna 1963
KFP 6 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Łęgosz-Owsianna 1963
KFP 6 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Łomnicki M.A. 1866, Lgocki 1908, Łęgosz-Owsianna 1963
KFP 6 Wyżyna Małopolska Sandomierz, Busko-Zdrój Łęgosz-Owsianna 1963
KFP 6 Góry Świętokrzyskie Szujecki A.*
KFP 6 Wyżyna Lubelska Jacentkovskij 1912, Łęgosz-Owsianna 1963, Szujecki 1965b
KFP 6 Roztocze Obrocz woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 6 Nizina Sandomierska Tarnów Stefek 1939, Łęgosz-Owsianna 1963
KFP 6 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Letzner 1886
KFP 6 Sudety Wschodnie Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886
KFP 6 Beskid Zachodni Letzner 1871, Letzner 1886, Stobiecki 1883, Wanka 1915, Stefek 1939, Łęgosz-Owsianna 1963, Pawłowski J. 1967
KFP 6 Beskid Wschodni Przemyśl i okolice Trella 1930b, Łęgosz-Owsianna 1963
KFP 6 Pieniny Krościenko nad Dunajcem Łęgosz-Owsianna 1963
KFP 6 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965
KFP 6 «Prusy» Siebold 1847, Lentz 1857
KFP 6 «Śląsk» Reitter 1870, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912
KFP 6 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886
KFP 6 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 6 «Karpaty» Nowicki M. 1873