Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Paederus (Paederus) riparius (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozpowszechniony w prawie całej Europie z wyjątkiem jej krańców północnych, notowany również z Algierii i Syberii. W Polsce znany głównie z terenów nizinnych i podgórzy. Występuje na błotnistych pobrzeżach wód, torfowiskach i podmokłych łąkach, w olszynach i lasach łęgowych. Znajdowany pod opadłym listowiem, wśród mchów i pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi. Osobniki zimujące skupiają się w suchych miejscach, na przykład na obrzeżach łąk, wokół pni olch lub pod krzakami wierzb. Na zimowiska w jednym miejscu niekiedy gromadzi się kilka, a nawet kilkanaście tysięcy chrząszczy (Szujecki 1965).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Helm 1901, Lüllwitz 1916, Łęgosz-Owsianna 1963, Pawłowski J. 1966); Pojezierze Pomorskie (Łęgosz-Owsianna 1963); Pojezierze Mazurskie (Łęgosz-Owsianna 1963, Szujecki 1965e, Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Uechtritz 1844, Letzner 1871, Letzner 1886, Riedel 1893, Grentzenberg 1896, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka (Łęgosz-Owsianna 1963, Gotzman i Szujecki 1968, Szujecki 1968); Podlasie: Bielany koło Sokołowa Podlaskiego (Łęgosz-Owsianna 1963); Puszcza Białowieska: Białowieża (Łęgosz-Owsianna 1963); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Łęgosz-Owsianna 1963); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie, Siekierowice woj. Wrocław (Łęgosz-Owsianna 1963); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Łęgosz-Owsianna 1963); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908, Haber 1957, Łęgosz-Owsianna 1963); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873), Pabianice (Eichler W. 1939), Sandomierz (Łęgosz-Owsianna 1963); Wyżyna Lubelska: Osiny pod Puławami (Honczarenko 1964), Tyszowce woj. Zamość (Łęgosz-Owsianna 1963); Roztocze: Rogóźno woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Viertl 1872), Kłaj woj. Kraków (Łęgosz-Owsianna 1963); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Łęgosz-Owsianna 1963); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Łęgosz-Owsianna 1963, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: Przemyśl i okolice (Trella 1930b, Łęgosz-Owsianna 1963); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1965b, Szujecki 1966); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1884)