Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Paederus (Paederus) schoenherri Czwalina, 1889
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek o zasięgu ograniczonym głównie do terenów górzystych we wschodniej części środkowej Europy, wykazywany poza tym z północnych Bałkanów i Kaukazu. Gatunek ciepłolubny, znany w Polsce z kilku stanowisk w południowej części kraju, gdzie prawdopodobnie przywędrował z południa przez Bramę Morawską i Przełęcz Dukielską. Przed przeszło 60 laty ogólnikowo ze Śląska notowany przez wielu autorów, co nie znalazło potwierdzenia przez licznych śląskich koleopterologów, a o występowaniu omawianego gatunku na tym obszarze wątpi G. Polentz (1939b). Żyje na piaszczystych i żwirowatych pobrzeżach rzek i potoków górskich oraz na nasłonecznionych miejscach w pobliżu wód, zwłaszcza na glebach zasobnych w wapń.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: