Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Astenus (Astenognathus) filiformis (Latreille, 1806)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozsiedlony w prawie całej Europie z wyjątkiem jej najbardziej północnej części. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, ale nie znany jeszcze z wielu krain. Zasiedla zarówno tereny otwarte jak i lasy świetliste oraz suche, ciepłe wrzosowiska wśród lasów sosnowych. Znajdowany pod kamieniami i wśród niskiej roślinności, w dołach po wybranym piasku oraz na nasłonecznionych zboczach pagórków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1879), Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Wagner H. 1941); Nizina Mazowiecka (Kaczmarek W. 1963, Szujecki 1965, Szujecki 1965b, Szujecki 1968, Szujecki 1971); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1874, Gerhardt 1910, Polentz 1939b); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908, Eichler W. 1914), Łobodno (Szujecki A.*); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965, Szujecki 1965b); Polska Południowa (Szujecki 1965, Szujecki 1966); «Pomorze» (Szujecki 1966); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Beskidy» (Wanka 1927); «Gubernia Kielecka» (Jakobson 1909); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)