Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Astenus (Astenognathus) melanurus (Küster, 1853)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu ogólnym i wymaganiach ekologicznych. Wykazywany dotychczas z całych Włoch, południowego Tyrolu oraz ze Słowacji. Wymieniony ogólnikowo z byłej Galicji i na tej podstawie z Polski, ale w obecnych granicach dotychczas nie znaleziony. Według A. Szujeckiego (1965) występowanie omawianego gatunku w Polsce jest wątpliwe.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Jakobson 1909)