Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Meligethes exilis Sturm, 1845
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w całej Europie, występujący od Anglii i południowej Fennoskandii oraz Karelskiej ASRR aż do krajów śródziemnomorskich, notowany także z Algierii, Maroka i Kaukazu. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w siedmiu krainach. Rośliną żywicielską jest macierzanka piaskowa — Thymus serpyllum L., prócz tego postacie dojrzałe znajdowano na gwiazdnicy wielkokwiatowej — Stellaria holostea L. i komonicy zwyczajnej — Lotus corniculatus L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska - Szeroki Bór (Nunberg 1976c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Koerth 1916b, Szulczewski 1922); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1876, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Błażejewski 1962); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Osterloff 1885); Beskid Zachodni: Cieszyn (Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1960); Polska Zachodnia (Nunberg 1976); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871); «gubernia warszawska» (Jakobson 1915)