Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rugilus erichsonii (Fauvel, 1867)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozsiedlony od Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii aż do południowej Europy, w miarę posuwania się z zachodu na wschód coraz rzadziej spotykany. Prawdopodobnie występuje w całej Polsce, lecz brak udokumentowanych danych z wielu krain. Znajdowany pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi na wilgotnych łąkach i pobrzeżach wód, w ściółce i pod mchem w lasach wilgotnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Ostrów Mazowiecka (Szujecki 1965), Puszcza Kampinoska — Sieraków (Breymeyer 1966); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1874, Gerhardt 1893f, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910, Capecki 1969); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Polentz 1937, Polentz 1943); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873); Góry Świętokrzyskie (Szujecki 1965); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1899, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Wanka 1927), Babia Góra (Pawłowski J. 1967), Beskid Nowosądecki (Szujecki A.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1965b, Szujecki 1966); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Reitter 1909, Kuhnt 1912, Horion 1965); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)