Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rugilus rufipes Germar, 1835
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek zamieszkujący prawie całą Europę, sięgający na północ do Szetlandów i Karelskiej SRR, notowany ponadto z Kaukazu. W Polsce prawdopodobnie występujący na całym obszarze, jednak nie znany jeszcze z wielu krain. Zasiedla gleby zarówno wilgotne, jak i suche na polach i łąkach, w ogrodach i lasach, gdzie znajdowany pod różnego rodzaju rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937), Jastrzębia Góra (Szujecki A.*); Pojezierze Pomorskie: Kaczynos koło Malborka (Lentz 1879), Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966, Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Arnold 1936, Błażejewska 1960); Nizina Mazowiecka (Breymeyer 1966, Szujecki 1968), Ostrów Mazowiecka (Szujecki 1971); Puszcza Białowieska (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1874, Gerhardt 1910, Schwarz i Letzner 1874); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908), Rogów koło Koluszek (Szujecki A.*); Góry Świętokrzyskie (Szujecki A.*); Roztocze (Tenenbaum 1913), Hrubieszów (Szujecki A.*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Pieniny (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1965b, Szujecki 1966); «Prusy» (Dommer 1850); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Gubernia Kielecka» (Jakobson 1909); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)