Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rugilus similis (Erichson, 1839)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek europejski rozmieszczony od Wysp Brytyjskich, południowej części Skandynawii i Karelskiej SRR przez całą środkową Europę aż do północnej Hiszpanii, środkowych Włoch, Bośni, Serbii i Siedmiogrodu. W Polsce na ogół rzadko i sporadycznie spotykany. Znajdowany na polach i łąkach pod gnijącym sianem i chwastami, w środowiskach leśnych pod opadłymi liśćmi i wśród mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916, Horion 1965), Gdańsk (Horion 1965); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1936, Błażejewska 1960); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1968), Pomiechówek (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Fein i Haase 1881); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Letzner 1886); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Kotula 1873, Lgocki 1908, Eichler W. 1914); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Szujecki A.*); Roztocze (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Viertl 1872); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Kolbe W. 1892); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965, Szujecki 1965b); «Prusy» (Dommer 1850); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1965); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)