Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek palearktyczny, występujący w całej Europie prócz północnych prowincji Fennoskandii. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, jednak brak jest jeszcze udokumentowanych danych z niektórych krain. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie. Przebywa głównie na drzewach iglastych, będąc charaktery stycznym składnikiem fauny lasów sosnowych. Rzadko spotykano go również na krzewach i drzewach liściastych. Żeruje na mszycach i czerwcach. Importowano go do Kanady do walki biologicznej z mszycami żyjącymi na jodłach. Zimuje w ściółce, wśród mchów, pod opadłym listowiem i igliwiem oraz pod odstającą korą, gdzie niekiedy tworzy duże skupiska.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Labler 1920, Kleine 1940, Pawłowski J. 1966, Luterek 1980); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Engel 1938); Pojezierze Mazurskie: Mikołajki (Gałecka 1981); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1907, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Skwarra 1929, Myrdzik 1933, Wagner H. 1941, Riabinin 1955, Riabinin 1961, Błażejewski 1959, Węgorek i Wilusz 1959, Karpiński 1967, Burzyński J. 1973, Gałecka 1981); Nizina Mazowiecka (Bielawski 1961, Karpiński 1967, Wiąckowski i Wiąckowska 1968, Burzyński J. 1971, Burzyński J. 1973, Mazur S. i Szyszko 1971, Czechowska i Bielawski 1981); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Stefek 1939, Stebnicka 1972, Chłodny 1977b, Tomków 1977); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Eichler W. 1914, Stebnicka 1972, Chłodny 1977b); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908, Varendorff 1917b, Karczewski 1961, Karczewski 1962b, Burzyński J. 1973, Wiąckowski 1978); Góry Świętokrzyskie: Chełmowa Góra (Karpiński 1967); Wyżyna Lubelska: okolice Lublina (Riabinin 1961), Puławy (Sokołowski A. 1978); Roztocze (Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1918, Tenenbaum 1923, Fejfer F. 1924); Nizina Sandomierska (Kotula 1873, Stebnicka 1972, Tomków 1977); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kotula 1873, Koślińska 1963, Stebnicka 1972, Borusiewicz i Capecki 1976); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Bieszczady: góra Koziniec koło Myczkowic (Bielawski 1971); Pieniny: Toporzyska, Kras (Bielawski 1978); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Bielawski 1959); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Scholtz 1845, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1895, Kuhnt 1912, Gałecka 1981); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «woj. krakowskie» (Juszczyk 1950)