Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lathrobium (Tetartopeus) scutellare Nordmann, 1837
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozsiedlony w środkowej i wschodniej Europie, notowany również z Kaukazu i Azji Mniejszej. Zachodnia granica rozmieszczenia przebiega przez Polskę, Czechosłowację, Austrię i północne Włochy. W Polsce bardzo rzadko spotykany, znany zaledwie z czterech krain. Znajdowany na pobrzeżach wód pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi i napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: