Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lathrobium (Tetartopeus) terminatum Gravenhorst, 1802
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich i skrajnych prowincji północnych Fennoskandii przez całą środkową Europę aż do północnej Hiszpanii, środkowych Włoch i północnego Bałkanu, ponadto podany z Kaukazu i Syberii. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, lecz nie obserwowany jeszcze w wielu krainach. Zasiedla torfowiska, olszyny i wierzbniaki oraz łąki podmokłe i pobrzeża wód, najczęściej znajdowany pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1857, Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Bartoszyński 1937, Pawłowski J. 1966); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1965e, Szujecki 1966, Szujecki 1965b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Schilsky 1888, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Arnold 1936, Szujecki 1965b); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1968), Ostrów Mazowiecka (Szujecki 1971); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1888d, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Schubert 1934); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Zacisze woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Góry Świętokrzyskie (Szujecki A.*); Nizina Sandomierska: Biłgoraj, Aleksandrów (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Harnisch 1925, Skwarra 1929); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni (Letzner 1871, Letzner 1886, Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967, Kowalczyk 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1965b, Szujecki 1966); «Prusy» (Zebe G. 1852, Schilsky 1888); «Prusy Wschodnie» (Czwalina 1888b, Seidlitz 1889); «Śląsk» (Leder 1872, Gerhardt 1909f, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1965b); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)