Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lathrobium (Lathrobium) fovulum Stephens, 1833
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek występujący w środkowej i północnej Europie z wyjątkiem północnej Fennoskandii, na zachód sięgający do środkowej Francji, a na południe do środkowych Włoch, Bośni i Siedmiogrodu. W Polsce notowany z nielicznych miejscowości, przy tym większość danych oparta jest na znaleziskach sprzed kilkudziesięciu, a nawet przeszło stu laty i dlatego wymagających potwierdzenia nowymi materiałami. Spotykany w borach bagiennych, na wilgotnych łąkach, pobrzeżach rzek i jezior; najczęściej znajdowany pod opadłym listowiem, napływkami, w detrytusie i wśród torfowców — Sphagnum Ehrh.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Bielawskie Błota koło Pucka (Szujecki 1965); Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Vorbringer 1904c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Skwarra 1929); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1965), Pomiechówek (Szujecki A.*); Puszcza Białowieska (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa-Zacisze (Lgocki 1908); Góry Świętokrzyskie (Szujecki 1965); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Babia Góra (Stobiecki 1883); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965, Szujecki 1965b); «Prusy» (Zebe G. 1852, Siebold 1847, Lentz 1857, Horion 1965); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965, Szujecki 1965b); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)