Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lathrobium (Lathrobium) fovulum Stephens, 1833
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek występujący w środkowej i północnej Europie z wyjątkiem północnej Fennoskandii, na zachód sięgający do środkowej Francji, a na południe do środkowych Włoch, Bośni i Siedmiogrodu. W Polsce notowany z nielicznych miejscowości, przy tym większość danych oparta jest na znaleziskach sprzed kilkudziesięciu, a nawet przeszło stu laty i dlatego wymagających potwierdzenia nowymi materiałami. Spotykany w borach bagiennych, na wilgotnych łąkach, pobrzeżach rzek i jezior; najczęściej znajdowany pod opadłym listowiem, napływkami, w detrytusie i wśród torfowców — Sphagnum Ehrh.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 6 Pobrzeże Bałtyku Bielawskie Błota koło Pucka Szujecki 1965
KFP 6 Pojezierze Mazurskie Ostróda Vorbringer 1904c
KFP 6 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Skwarra 1929
KFP 6 Nizina Mazowiecka Szujecki 1965
KFP 6 Nizina Mazowiecka Pomiechówek Szujecki A.*
KFP 6 Puszcza Białowieska Szujecki A.*
KFP 6 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910
KFP 6 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910
KFP 6 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Częstochowa-Zacisze Lgocki 1908
KFP 6 Góry Świętokrzyskie Szujecki 1965
KFP 6 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910
KFP 6 Sudety Wschodnie Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910
KFP 6 Beskid Zachodni Babia Góra Stobiecki 1883
KFP 6 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b
KFP 6 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965, Szujecki 1965b
KFP 6 «Prusy» Zebe G. 1852, Siebold 1847, Lentz 1857, Horion 1965
KFP 6 «Śląsk» Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965, Szujecki 1965b
KFP 6 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 6 «Gubernia Piotrkowska» Jakobson 1909