Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lathrobium (Lathrobium) longulum Gravenhorst, 1802
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony w całej północnej i środkowej Europie, na południe sięgający do Pirenejów, północnych części Włoch i Bałkanu, notowany również z Kaukazu i Syberii. W Fennoskandii dociera do skrajnych prowincji północnych, a w środkowej Europie w górach do strefy subalpejskiej. W Polsce, prócz wyższych partii górskich, występuje prawdopodobnie wszędzie, ale brak jeszcze udokumentowanych danych z kilku krain. Występuje na pobrzeżach wód, również na wilgotnych glebach zarówno leśnych, jak i terenów otwartych. Znajdowany w podziemnych chodnikach i gniazdach zwierząt, niekiedy pod kamieniami, napływkami, mchem i rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1857, Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932); Pojezierze Pomorskie: Bielsko Pomorskie (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Eichler W. 1929, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka (Kaczmarek W. 1963, Szujecki 1965, Szujecki 1965b, Szujecki 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1874, Gerhardt 1910, Schwarz i Letzner 1874, Scholz R. i Hinke 1919, Polentz 1929l, Frenzel 1936, Goos M. 1973); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Polentz 1939b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Szujecki 1965b); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Szujecki A.*); Góry Świętokrzyskie (Szujecki A.*); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Nizina Sandomierska: Biłgoraj (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Frenzel 1936); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Kotula 1873, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967, Kowalczyk 1972); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1965b, Szujecki 1966); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Arndt 1924, Szujecki 1965b); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)