Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Achenium humile (Nicolai, 1822)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony w prawie całej Europie, na północ docierający do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Szwecji. W Polsce znany ze stosunkowo nielicznych miejscowości. Zamieszkuje pobrzeża morskie, rzeczne i jeziorne, zwłaszcza na skarpach nadbrzeżnych oraz miejscach gliniastych silnie nasłonecznionych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie (Pfeil 1855, Lentz 1886, Horion 1965, Szujecki 1965b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Erichson 1839, Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Weise 1872, Gerhardt 1910, Horion 1965); Dolny Śląsk (Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910, Koch C. 1937); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908), okolice Częstochowy (Szujecki 1965b); Wyżyna Małopolska (Szujecki 1960b, Szujecki 1965b); Nizina Sandomierska: Kłaj koło Bochni (Rybiński 1903); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Szujecki 1965b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Lentz 1886); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1935, Horion 1965, Szujecki 1965b); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)