Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dolicaon biguttulus (Lacordaire in Boisduval et Lacordaire, 1835)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek zamieszkujący europejskie kraje śródziemnomorskie, na północ sięgający do południowej części środkowej Europy, a na wschód docierający do Kaukazu i zachodniej Azji. Ogólnikowo wykazany z Polski na podstawie danych odnoszących się do obszaru obecnie leżącego poza naszymi granicami, jednak występowanie u nas omawianego gatunku jest możliwe (Szujecki 1965, 1965b), gdyż był znajdowany we Lwowie i jego okolicach oraz na Słowacji i Morawach.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: