Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ochthephilum fracticorne (Paykull, 1800)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Szeroko rozpowszechniony gatunek od krajów śródziemnomorskich przez całą środkową Europę aż do najdalszej północy w Fennoskandii, notowany poza tym z Kaukazu, Armenii i Syberii. W Polsce występuje od północnej części kraju aż do Tatr, ale notowany z nielicznych stanowisk. Zamieszkuje torfowiska, pobrzeża wód zarówno na terenach otwartych, jak i leśnych, zwłaszcza w olszynach. Znajdowany wśród mchów i niskich roślin, pod kamieniami, napływkami i gnijącymi szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879), Koszalin i Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Honczarenko 1962b, Honczarenko 1968, Honczarenko 1970); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1963b, Szujecki 1965d, Szujecki 1965e, Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Szulczewski 1922, Skwarra 1929, Gruhl 1933, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka (Tenenbaum 1931, Szujecki 1968, Szujecki 1971); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1874, Schwarz i Letzner 1874); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Schubert 1934); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Szujecki A.*); Góry Świętokrzyskie (Szujecki A.*); Wyżyna Lubelska: Osiny pod Puławami (Honczarenko 1964); Roztocze: Obrocz i Hamernia woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Skwarra 1929, Harnisch 1925, Polentz 1935, Frenzel 1936); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni (Letzner 1871, Letzner 1886, Kotula 1873, Stobiecki 1883, Wanka 1927, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Tatry (Mazur E. 1922, Tenenbaum 1923); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1965b, Szujecki 1966); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Śląsk» (Kolbe W. 1892, Kolbe W. 1913, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)