Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leptacinus intermedius Donisthorpe, 1936
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Rozmieszczenie gatunku poznane niedostatecznie. Wykazywany z nielicznych stanowisk w północnej i środkowej Europie, notowany nadto z Francji, Holandii, Szwajcarii i południowego Tyrolu. W Polsce notowany tylko z dwu krain, gdyż nie odróżniany od pokrewnych gatunków; prawdopodobnie szerzej u nas rozsiedlony. Znajdowany wśród rozkładających się szczątków roślinnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kopaszew koło Kościanu (Mackiewicz 1971b); «Mazury» (Szujecki 1976); Polska (Horion 1965)