Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gyrohypnus angustatus Stephens, 1833
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w prawie całej Palearktyce z wyjątkiem skrajnych części północnych. W Polsce dość pospolity w środowiskach synantropijnych, ale stosunkowo rzadko wykazywany. Występuje na terenach otwartych i leśnych, na pobrzeżach wód, pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, ekskrementami, nawozem, grzybami, napływkami i opadłym listowiem.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Pobierowo koło Kamienia Pomorskiego (Pawłowski J. 1966); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Engel 1938), Bielsko woj. Słupsk (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966, Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1936, Wagner H. 1941, Błażejewska 1960, Mackiewicz 1971b); Nizina Mazowiecka (Tenenbaum 1926, Szujecki 1968, Szujecki 1971); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1874, Gerhardt 1879, Gerhardt 1888c, Schwarz i Letzner 1874, Kolbe W. 1928, Goos M. 1973); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Jabłoński 1869, Kotula 1873, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873); Góry Świętokrzyskie: okolice Słupi Nowej (Szujecki A.*); Roztocze (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Kolbe W. 1928); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Bach 1860, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Tatry: Dolina Kościeliska (Szujecki A.*); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1976); «Prusy» (Horion 1965); «Śląsk» (Kraatz 1876, Letzner 1886, Schilsky 1888, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Gubernia Piotrkowska» (Jacentkovskij 1912)