Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Xantholinus (Milichilinus) decorus Erichson, 1839b
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek o zasięgu ograniczonym głównie do terenów leśnych w południowo-wschodniej Europie i w południowo-wschodniej części środkowej Europy, docierający na północy do Podola i południowych zboczy Karpat. Dane o występowaniu w naszym kraju oparte są na znaleziskach w ubiegłym stuleciu i odnoszą się do miejscowości leżącej na zachód od naszej granicy. W Polsce dotychczas nie znaleziony (Horion 1965, Szujecki 1976), ale może występować w Beskidzie Niskim, gdyż znany jest z pobliskiej Słowacji. Znajdowany w starych drzewach liściastych, zwłaszcza w dziuplastych dębach i bukach, pod zmurszałą korą i w próchnie oraz pod mchem i opadłym listowiem przy podstawie tych drzew.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Letzner 1871, Letzner 1886); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1889)