Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Xantholinus (Helicophallus) distans Mulsant et Rey, 1853b
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Rozmieszczenie i warunki ekologiczne słabo poznane. Według dawnych wzmianek występował jakoby w południowej i środkowej Europie, ale część odnośnych danych, również z Polski, może się odnosić do Xantholinus (Acanthophallus) clairei Coiffait, dlatego też występowanie omawianego gatunku winno być potwierdzone nowymi materiałami (Szujecki 1976). Pewne dane pochodzą z Francji, Belgii, RFN, NRD, Austrii i Czechosłowacji.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: okolice Gdańska (Helm 1880); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń (Szulczewski 1922), Koniczynka koło Torunia (Błażejewska 1960); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1901, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty koło Częstochowy (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Letzner 1886, Gerhardt 1870c, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Góry Kłodzkie (Gerhardt 1907, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)