Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Xantholinus (Xantholinus) linearis (Olivier, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Palearktyce, w Europie na północy sięgający daleko poza koło podbiegunowe. W Polsce należy do pospolitych kusakowatych. Występuje najczęściej w środowiskach synantropijnych i w zniekształconych biotopach naturalnych. Znajdowany pod różnego rodzaju gnijącymi szczątkami roślinnymi, ekskrementami i padliną, niekiedy w gniazdach ptaków zasiedlających dziuple, a w zimie w gniazdach kretów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Brischke 1891, Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937, Burzyński J. 1971, Burzyński J. 1973); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Bethe 1865), Bielinek nad Odrą (Engel 1938), Bielsko woj. Słupsk, Puszcza Bukowa koło Szczecina (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Wąbrzeźno (Albien 1905), Puszcza Piska —Szeroki Bór (Szujecki 1966, Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Uechtritz 1844, Letzner 1886, Albien 1905, Szulczewski 1922, Eichler W. 1929, Myrdzik 1933, Arnold 1936, Błażejewska 1960, Wiśniewski 1963, Wiśniewski 1967, Burzyński J. 1971); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Bartoszyński 1936, Kaczmarek W. 1963, Breymeyer 1966, Szujecki 1968), koło Ostrowi Mazowieckiej (Szujecki 1971), Skierniewice (Szwejda 1974); Dolny Śląsk (Schwarz i Letzner 1874, Letzner 1878, Letzner 1886, Gerhardt 1879, Polentz 1929l, Frenzel 1936, Goos M. 1973); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Haber 1957); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Wiąckowski 1957b), nadl. Jędrzejów (Karczewski 1961); Wyżyna Lubelska: nadl. Gościeradów (Mazur S. 1973b), Lubycza Królewska (Szujecki A.*); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Frenzel 1936); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871); Beskid Zachodni: Ustroń (Kelch 1846, Letzner 1871, Letzner 1886), Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967); Bieszczady (Szujecki A.*); Tatry (Reitter 1870b, Nowicki M. 1873); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1966, Szujecki 1976); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Letzner 1854c, Reitter 1870, Kolbe W. 1892, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Scholz R. i Hinke 1919, Arndt 1924); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)