Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hyperaspis (Hyperaspis) femorata (Motschulsky, 1837b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, gdyż przez niektórych autorów jest traktowany jako odmiana H. (H.) reppensis (Herbst). Notowano go ze wschodniej części Europy środkowej, Półwyspu Bałkańskiego, Kaukazu i Azji Mniejszej. Występowanie omawianego gatunku w Polsce wymaga potwierdzenia, gdyż jak dotąd jest znany tylko na podstawie pojedynczych znalezisk sprzed około stu lat w trzech południowych krainach. Chrząszcz ten jest w faunie środkowoeuropejskiej wybitnym elementem południowym, występującym w środowiskach o charakterze kserotermicznym.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wrocław (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Olsza (Kotula 1873); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Schilsky 1888, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)