Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Baptolinus longiceps Fauvel, 1873
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek borealno-górski, znany głównie z północnej i środkowej Europy, na południe docierający do środkowych Włoch i północnych Bałkanów, wykazywany nadto z Syberii i Ameryki Północnej. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk. Spotykany pod wilgotną, odstającą korą i w zmurszałym drewnie, głównie jodeł i świerków, rzadziej sosen, niekiedy również drzew liściastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie (Szujecki 1963, Szujecki 1976, Horion 1965); Puszcza Białowieska (Szujecki 1960b, Szujecki 1963, Szujecki 1976, Horion 1965); Górny Śląsk: Murcki koło Katowic (Kolbe W. 1924); Góry Świętokrzyskie (Szujecki 1958b, Szujecki 1963, Szujecki 1976); Roztocze (Tenenbaum 1918, Szujecki 1958b, Szujecki 1963); Sudety Zachodnie (Kolbe W. 1913, Kolbe W. 1921b, Pax 1921, Horion 1965); Sudety Wschodnie: Góry Kłodzkie (Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1913, Kolbe W. 1931, Pax 1921); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967, Horion 1965); Beskid Wschodni: Przemyśl i okolice (Trella 1930b, Szujecki 1958b); Śląsk (Reitter 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1958b); «Karpaty» (Eppelsheim 1878, Szujecki 1963, Szujecki 1976); «Sudety» (Szujecki 1963, Szujecki 1976)