Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Baptolinus pilicornis (Paykull, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek północnopalearktyczny, w Europie borealno-górski, zamieszkujący głównie środkową Europę i Fennoskandię, na zachód docierający do Francji, a na południe do północnych części Włoch i Bałkanów. W Polsce dość pospolity w południowej części kraju. Według A. Horiona (1965) omyłkowo wykazany z Gdańska (Lentz 1879) oraz z Prus (Dommer 1850, G. Zebe 1852, Lentz 1857, 1879) na podstawie błędnie oznaczonego Baptolinus affinis (Paykull). Znajdowany w środkowej Europie przeważnie pod korą drzew iglastych, rzadziej buków, w Szwecji zaś pod korą obumierających brzóz.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Góry Świętokrzyskie (Szujecki 1958b, Szujecki 1976); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1928, Horion 1965); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Schwarz E. 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Horion 1965); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Letzner 1871, Letzner 1886, Stobiecki 1883, Gerhardt 1910, Horion 1965, Pawłowski J. 1976), góra Jaworzyna Krynicka (Szujecki A.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Tatry (Horion 1965); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1976); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Eppelsheim 1878, Horion 1965, Szujecki 1976); «Sudety» (Szujecki 1976); «Beskidy» (Letzner 1849d, Gerhardt 1907, Horion 1965)