Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Neobisnius procerulus (Gravenhorst, 1806)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek południowo-palearktyczny, rozmieszczony w środkowej Europie, krajach śródziemnomorskich, Azji Mniejszej i południowej Syberii, notowany również z Ameryki Północnej i Australii, lecz dane te wymagają potwierdzenia. W Polsce wykazany tylko z południowej części kraju. Zasiedla pobrzeża potoków oraz rzek górskich i podgórskich, przeważnie znajdowany wśród otoczaków, pod kamieniami i napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: