Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hyperaspis (Hyperaspis) pseudopustulata Mulsant, 1853
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Bardzo rzadki gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu; jego zasięg ciągnie się wąskim pasmem od Europy południowo-wschodniej po Czechosłowację, Austrię i Bawarię Górną na północnym zachodzie. Jest prawdopodobnie szerzej rozmieszczony, gdyż niedawno wykazano go również z nielicznych, izolowanych stanowisk w Polsce, Danii i Skandynawii. Bionomia i wymagania ekologiczne nie są znane; przez S. Stobieckiego był poławiany na krzewach i pod roślinnością na torfiastej łące (Stebnicka 1972).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa-Radość (Czechowska i Bielawski 1981); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Wola Justowska (Stebnicka 1972); Wyżyna Małopolska: Góra Zelejowa koło Chęcin (Szymczakowski 1973); Nizina Sandomierska: Grodkowice (Stebnicka 1972)