Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Erichsonius cinerascens (Gravenhorst, 1802)
Opis w KFP:
[tom 7]
Gatunek rozmieszczony w prawie całej Europie, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe, a na południu docierający do Hiszpanii, północnych części Włoch i Bałkanów, wykazywany również z Azji Mniejszej, Kaukazu i Ameryki Północnej. W Polsce na ogół rzadko i sporadycznie spotykany. Występuje na terenach bagiennych, torfowiskach i pobrzeżach rzek, wśród mchów, pod opadłym listowiem, napływkami i gnijącymi szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1963b, Szujecki 1965d, Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Dorn 1919, Skwarra 1929, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Szujecki 1968), koło Ostrowi Mazowieckiej (Szujecki 1971); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1874, Schwarz i Letzner 1874, Kolbe W. 1897); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1886); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Schubert 1934, Polentz 1938); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa (Lgocki 1908); Góry Świętokrzyskie (Szujecki A.*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1966); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Letzner 1847g, Kuhnt 1912, Horion 1935); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)