Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Erichsonius signaticornis (Mulsant et Rey, 1853)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, środkowej i południowej Europie. W Polsce znany z nielicznych stanowisk, rozmieszczonych głównie w południowej części kraju. Znajdowany przeważnie na pobrzeżach potoków i rzek, rzadziej stawów i kałuż, również w dołach po wybranym piasku i glinie, wśród roślinności przybrzeżnej, pod napływkami i rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Żagań (Kolbe W. 1924), Słubice (Horion 1965); Dolny Śląsk (Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1891, Gerhardt 1893e, Gerhardt 1910, Polentz 1944, Horion 1965); Górny Śląsk (Polentz 1936e); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Horion 1965); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915); «Pomorze» (Bethe 1865, Horion 1951, Horion 1965); «Śląsk» (Reitter 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Horion 1965)