Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Erichsonius signaticornis (Mulsant et Rey, 1853)
Opis w KFP:
[tom 7]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, środkowej i południowej Europie. W Polsce znany z nielicznych stanowisk, rozmieszczonych głównie w południowej części kraju. Znajdowany przeważnie na pobrzeżach potoków i rzek, rzadziej stawów i kałuż, również w dołach po wybranym piasku i glinie, wśród roślinności przybrzeżnej, pod napływkami i rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Żagań (Kolbe W. 1924), Słubice (Horion 1965); Dolny Śląsk (Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1891, Gerhardt 1893e, Gerhardt 1910, Polentz 1944, Horion 1965); Górny Śląsk (Polentz 1936e); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Horion 1965); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915); «Pomorze» (Bethe 1865, Horion 1951, Horion 1965); «Śląsk» (Reitter 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Horion 1965)