Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cafius xantholoma (Gravenhorst, 1806)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek halobiontyczny, rozpowszechniony na morskich wybrzeżach w północnej i zachodniej części Europy oraz w basenie Morza Śródziemnego, notowany również z nielicznych stanowisk nad Bałtykiem i Morzem Czarnym. Żyje pod rozkładającymi się morszczynami, kawałkami drewna i innymi szczątkami roślinnymi wyrzuconymi przez fale na pobrzeża morskie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.