Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hyperaspis (Hyperaspis) subconcolor Weise, 1879
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, opisany przeszło sto lat temu z Moraw i notowany od tego czasu tylko z kilku stanowisk w Europie środkowej oraz z północnych Włoch. Przez niektórych autorów uznawany za odmianę H. (H.) reppensis (Herbst). W Polsce notowany dopiero od niedawna z kilku stanowisk w trzech krainach na południu kraju. Wymagania ekologiczne i bionomia nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 13 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Fürsch 1967, Horion 1969
KFP 13 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Błonia Stebnicka 1972
KFP 13 Wyżyna Małopolska Góra Zelejowa koło Chęcin Szymczakowski 1973
KFP 13 Nizina Sandomierska Kłaj i Grodkowice koło Bochni Stebnicka 1972
KFP 13 «Prusy» Łomnicki M.A. 1913