Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Paragabrius micans (Gravenhorst, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek palearktyczny rozprzestrzeniony w prawie całej Europie, w Fennoskandii przekraczający daleko koło podbiegunowe, notowany nadto z Ameryki Północnej. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, przy tym niektóre dane mogą się odnosić do innego gatunku — Paragabrius micantoides Benick et Lohse, z Polski nie wykazywanego, lecz bardzo podobnego i niedawno wyróżnionego. Występuje na miejscach szlamistych nad rzekami i jeziorami, na terenach bagiennych i w olszynach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 7 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 7 Pojezierze Mazurskie Puszcza Piska — Szeroki Bór Szujecki 1966
KFP 7 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Letzner 1886, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1936
KFP 7 Nizina Mazowiecka Warszawa i okolice Breymeyer 1966, Szujecki 1968
KFP 7 Nizina Mazowiecka koło Ostrowi Mazowieckiej Szujecki 1971
KFP 7 Nizina Mazowiecka okolice Wyszkowa Szujecki A.*
KFP 7 Puszcza Białowieska Majewski T. 1973
KFP 7 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1874, Gerhardt 1879, Schwarz i Letzner 1874
KFP 7 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Letzner 1886
KFP 7 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Schubert 1934
KFP 7 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Kotula 1873, Lgocki 1908
KFP 7 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Wyżyna Małopolska Szujecki A.*
KFP 7 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Letzner 1886
KFP 7 Sudety Wschodnie Letzner 1871, Letzner 1886
KFP 7 Beskid Zachodni Cieszyn Letzner 1886
KFP 7 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b
KFP 7 Polska Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1966
KFP 7 «Prusy» Siebold 1847, Lentz 1857
KFP 7 «Śląsk» Letzner 1847g, Schilsky 1909, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913
KFP 7 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 7 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873