Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hyperaspis (Oxynychus) erythrocephala (Fabricius, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek o niedokładnie zbadanym rozmieszczeniu, notowany głównie z południowego obszaru europejskiej części ZSRR oraz południowo-wschodniej części Europy środkowej. W Polsce jest chrząszczem mało znanym, notowanym tylko z dwu krain. Stanowisko koło Cedyni jest wątpliwe z uwagi na dotąd znane rozmieszczenie ogólne. Znaleziony okaz, który zresztą zaginął w czasie wojny, został tam przypadkowo zawleczony albo nastąpiła omyłka w jego zaetykietowaniu (Horion 1961). Jest chrząszczem ciepłolubnym, spotykanym na suchych, silnie nasłonecznionych stanowiskach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Siekierki koło Cedyni (Horion 1961); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c, Kinel 1926, Kinel i Noskiewicz 1930, Kuntze i Noskiewicz 1938, Bielawski 1959); «Galicja» (Jakobson 1915)

Uwagi:
Pojezierze Pomorskie: Stanowisko wątpliwe