Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Philonthus) cephalotes (Gravenhorst, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Szeroko rozpowszechniony gatunek holarktyczny, w Europie występujący na całym obszarze aż do najdalszych krańców północnych. W Polsce znany z pojedynczych, rozproszonych stanowisk. Zasiedla przeważnie tereny nizinne i podgórskie. Wykazuje cechy synantropijne wkraczając do miast i osiedli wiejskich, gdzie spotykany w stajniach, oborach, kurnikach, gołębnikach i piwnicach. Znajdowany pod gnijącymi szczątkami roślinnymi, nawozem, ekskrementami i padliną, w gniazdach kretów i chomików oraz wśród odchodów nietoperzy w jaskiniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 7 Pojezierze Mazurskie Puszcza Borecka Szujecki A.*
KFP 7 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Uechtritz 1844, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Arnold 1936
KFP 7 Nizina Mazowiecka Rawa Mazowiecka Majewski T. 1973b
KFP 7 Dolny Śląsk Gerhardt 1879, Gerhardt 1906, Gerhardt 1910, Letzner 1886
KFP 7 Górny Śląsk Racibórz Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871
KFP 7 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Eichler W. 1914
KFP 7 Roztocze Tenenbaum 1913
KFP 7 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910
KFP 7 Sudety Wschodnie Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910
KFP 7 Beskid Zachodni Babia Góra Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967
KFP 7 Tatry Reitter 1870b
KFP 7 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 7 «Prusy» Zebe G. 1852, Siebold 1847, Lentz 1857
KFP 7 «Śląsk» Letzner 1847g, Gerhardt 1902, Kuhnt 1912
KFP 7 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 7 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 7 «Gubernia Piotrkowska» Jakobson 1909