Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Philonthus) concinnus (Gravenhorst, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek szeroko rozpowszechniony w Palearktyce, w Europie sięgający do krańców śródziemnomorskich, a na północ daleko poza koło podbiegunowe. W Polsce dość rzadko spotykany, znany ze stosunkowo nielicznych stanowisk. Występuje głównie na obszarach nizinnych i pagórkowatych, rzadziej w wyższych partiach górskich. Poławiany na pobrzeżach wód i lasów pod różnego rodzaju gnijącymi materiałami roślinnymi, napływkami, padliną i ekskrementami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Stara Kiszewa (Eichelbaum 1915), Bielsko woj. Słupsk (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Skwarra 1929, Arnold 1936, Mackiewicz 1971b); Nizina Mazowiecka (Breymeyer 1966, Szujecki 1968, Szujecki 1971, Szwejda 1974); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b); Dolny Śląsk (Letzner 1886, Gerhardt 1910, Gerhardt 1910b, Gerhardt 1910d, Goos M. 1973); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1886); Górny Śląsk: Zawiercie (Lgocki 1908); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa-Ostatni Grosz (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Widzów woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Lubelska: Hrubieszów (Szujecki A.*); Roztocze (Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1931); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Pieniny (Tenenbaum 1931); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Lentz 1857, Schilsky 1888); «Śląsk» (Gerhardt 1888, Gerhardt 1897, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1892, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Legnica — locus typicus! dla Philonthus concinnus ab. ochripennis Gerh.