Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Philonthus) cyanipennis (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek szeroko rozmieszczony w środkowej Europie oraz w północnej części południowej Europy, na zachód dochodzący do środkowej i południowej Francji, na wschód przez Syberię sięgający aż do Japonii, poza tym wykazywany z Ameryki Północnej. Według A. Horiona (1965) w ubiegłym wieku częściej spotykany. W Polsce jest nadzwyczaj rzadko znajdowanym chrząszczem, znanym tylko z trzech stanowisk. Poza tym według A. Horiona (1939) w zbiorze K. Letznera znajdują się dwa stare okazy jakoby pochodzące z Wrocławia, ale ani K. Letzner, ani J. Gerhardt nie uwzględniali omawianego gatunku w wykazach chrząszczy śląskich, a i sam A. Horion uważa wymienione stanowisko za wątpliwe. Gatunek leśny, żerujący głównie w dużych, miękkich, gnijących grzybach, jak gołąbek czarniawy — Russula nigricans (Bull.) Fr., mleczaj biel — Lactarius piperatus (Scop.) Fr. i gąsówka naga — Lepista nuda (Bull. ex Fr.) W. G. Smith. Niekiedy znajdowany również pod wilgotną odstającą korą porośniętą grzybnią oraz na wyciekającym soku z drzew, wśród mchów i opadłych liści przesiąkniętych takim sokiem.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska (Szujecki 1960b, Horion 1965); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1913, Szujecki 1960b, Horion 1965); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Szujecki 1960b, Horion 1965); Polska (Łomnicki M.A. 1913)