Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Philonthus) dimidiatus (Sahlberg, 1830)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozsiedlony głównie w środkowej i wschodniej Europie, ponadto podawany z Kaukazu, Azji Mniejszej, Iranu i środkowej Syberii. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, znany z pojedynczych stanowisk. Według G. Czwaliny (1885, 1888) omyłkowo wykazany z Zalewu Wiślanego i byłych Prus (Dommer 1850, Lentz 1857, 1879) na podstawie błędnie oznaczonych okazów innego gatunku Ph. quisquiliarius (Gyll.). Jednak omawiany, gatunek był później stwierdzony na Mazurach, wobec tego występowanie jego na Pobrzeżu Bałtyku jest możliwe. Znajdowany na polach i w ogrodach pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, zwłaszcza pod gnijącą słomą, chwastami, nacią ziemniaczaną i nawozem.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Pisz (Horion 1965); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1936, Horion 1965); Nizina Mazowiecka: Świder koło Otwocka, Warszawa-Bielany (Szujecki 1968), Ostrów Mazowiecka (Szujecki 1969); Dolny Śląsk (Gerhardt 1888, Gerhardt 1910, Letzner 1889b, Horion 1965); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1888), Kowary (Horion 1965); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1852, Schilsky 1888, Reitter 1909); «Śląsk» (Gerhardt 1891e, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Jakobson 1909)