Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Philonthus) fuscipennis (Mannerheim, 1831)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek palearktyczny, w Europie szeroko rozprzestrzeniony od krajów śródziemnomorskich aż do Fennoskandii, gdzie sięga daleko poza koło podbiegunowe. Notowany również z Ameryki Północnej. Jeden z najpospolitszych gatunków kusakowatych. W Polsce notowany od Bałtyku aż po Tatry, jakkolwiek dotychczas nie wykazany z kilku krain. Występuje przeważnie na obszarach lesistych wśród wilgotnych mchów i opadłego listowia oraz w grzybach, rzadziej znajdowany na polach i łąkach pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi i nawozem.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Hel (Węgrzecki 1932); Pojezierze Pomorskie: Bielsko woj. Słupsk (Szujecki A.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Uechtritz 1844, Letzner 1871, Letzner 1886, Szulczewski 1922, Błażejewska 1960); Nizina Mazowiecka (Kaczmarek W. 1963, Breymeyer 1966, Szujecki 1968, Szujecki 1971); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1879, Goos M. 1973); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1886); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska (Eichler W. 1929, Karczewski 1961, Szujecki 1965c); Wyżyna Lubelska: Puławy (Siemaszko i Siemaszko 1928, Siemaszko i Siemaszko 1932); Roztocze: okolice Zwierzyńca woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Kotowa Wola woj. Tarnobrzeg (Jachno 1880); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Letzner 1871, Letzner 1886, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1965c); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1847g, Reitter 1870, Kolbe W. 1892, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)