Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Philonthus) fuscus (Gravenhorst, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich, południowej części Fennoskandii i Karelskiej SRR przez całą środkową Europę aż do Pirenejów, północnych Włoch i Siedmiogrodu. W Polsce prócz wysokich gór prawdopodobnie występuje w całym kraju. Zamieszkuje gniazda ptasie, zakładane zarówno w dziuplach drzew, jak i na otwartych terenach. Spotykany również w sąsiedztwie gniazd pod obluźnioną korą, przy wyciekającym soku z pni drzew oraz w gnijących hubach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879, Horion 1965); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kolumna koło Łasku (Eichler W. 1929); Nizina Mazowiecka: Pomiechówek koło Nowego Dworu Mazowieckiego (Szujecki 1960); Puszcza Białowieska (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918, Kolbe W. 1921, Scholz R. i Hinke 1919, Polentz 1929b, Polentz 1932b); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Kolbe W. 1924); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Zebe G. 1852, Roger 1856, Bach 1860, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1927, Kolbe W. 1928, Nowotny i Polentz 1933, Polentz 1936e); Wyżyna Małopolska: Pabianice (Eichler W. 1929), uroczysko Głuchów koło Rogowa (Szujecki i Zaborowski 1968); Roztocze: Szarowola i Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Książpol woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Jelenia Góra (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: koło Cieszyna (Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1852, Bach 1860); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889, Jakobson 1909); «Śląsk» (Kuhnt 1912)