Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Philonthus) immundus (Gyllenhal, 1810)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozpowszechniony głównie w zachodniej i środkowej Europie, na południe sięgający do północnych części Włoch i Bałkanów, ponadto wykazywany z Danii, dwu południowych prowincji Szwecji, Azorów i Azji Mniejszej. W Polsce szeroko rozmieszczony, ale rzadko i sporadycznie spotykany. Występuje przeważnie na glebach piaszczystych nad brzegami wód. Poławiany pod napływkami i rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, na wybrzeżach morskich głównie pod morszczynami, niekiedy znajdowany w gniazdach lisów i chomików.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Engel 1938); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1886, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Warszawa — Bielany, Jabłonna koło Nowego Dworu Mazowieckiego (Szujecki 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1874, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Widzów woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze: Obrocz i Podlesie woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Ustroń (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910), Mogilany koło Krakowa (Kotula 1873); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Tatry (Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965); «Prusy» (Horion 1965); «Śląsk» (Letzner 1847g, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Gubernia Piotrkowska* (Jakobson 1909)