Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Philonthus) nitidus (Fabricius, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek zamieszkujący głównie północną i środkową Europę, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe, na zachód docierający do Francji, a na południe do północnych części Włoch i Serbii oraz do Siedmiogrodu, poza tym notowany z Syberii. W Polsce prócz wysokich gór występuje prawdopodobnie na całym obszarze, ale brak jeszcze danych, z wielu krain. Występuje zarówno na terenach nizinnych, jak i w niższych: położeniach górskich, docierając wzdłuż dolin do strefy subalpejskiej. Spotykany głównie na terenach otwartych pod ekskrementami zwierząt, roślinożernych, zwłaszcza krów i owiec, rzadziej znajdowany w pryzmach kompostowych i pod gnijącą roślinnością oraz w lasach na wyciekającymi soku z drzew i w gnijących grzybach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.