Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Philonthus) pseudovarians Strand, 1941b
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu; wykazany dotychczas z kilku południowych prowincji Norwegii oraz z nielicznych stanowisk w Danii, południowej Finlandii, Polski, NRD, Czechosłowacji, RFN, Austrii, Francji, północnych części Włoch i Hiszpanii. W Polsce znany od niedawna tylko z dwu krain. Znajdowany najczęściej pojedynczo w gnijących grzybach, zmurszałym drewnie pod ekskrementami i padliną.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Ostrów Mazowiecka (Szujecki 1969); Pieniny: Ociemne (Mroczkowski 1978)