Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Philonthus) rotundicollis (Ménétries, 1832)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek palearktyczny, w Europie prawdopodobnie borealno-górski, znany z Wysp Brytyjskich, północnych prowincji Szwecji i Finlandii oraz obszarów górskich w środkowej i południowej Europie, poza tym notowany z Kaukazu i środkowej Azji. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany. Zasiedla głównie szlamiste pobrzeża wód porośnięte trzcinami i wierzbami, nadto podmokłe łąki i łasy łęgowe, w górach dociera do strefy subalpejskiej. Znajdowany pod kamieniami, wśród żwiru, w detrytusie, pod mchami i opadłym listowiem.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Łomnicki M.A. 1886, Horion 1965, Szujecki 1968, Szujecki 1969); Dolny Śląsk (Gerhardt 1910, Polentz 1933); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915), Zubrzyca Górna (Kowalczyk 1972); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Południowa (Horion 1965); «Śląsk» (Kraatz 1857, Bach 1860, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)